wat betekent het begrip:

Leerplichtambtenaar

Een ambtenaar van de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet.