wat betekent het begrip:

Schoolverlatersonderzoek

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat kan worden uitgevoerd bij leerlingen in groep 8 van de (speciale) basisschool, die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen. Het helpt bij het vaststellen van de passende school voor de leerling. Het schoolverlatersonderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog-(generalist), GZ-psycholoog of registerpsycholoog NIP/Kinder-en Jeugd.