SAMEN WERKEN AAN AANWEZIGHEID OP SCHOOL

hier een 4e bericht

Hoe creëren we op school de beste condities zodat leerlingen aanwezig kunnen en willen zijn?
Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Met deze zes bouwstenen versterk je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Zij ontwikkelen samen het beleid en voeren het uit. Vind meer informatie op de website aanwezigopschool.nl

Welkom op de website van Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuid-Oost Drenthe

Contact

Sterk Vo Zo Drenthe
Directeur-bestuurder
Drs. R.W. (Roland) Zuidema

Bezoekadres OPDC
Angelsloërdijk 13A, 7822 HK Emmen

Telefoon: 0591-612989