Privacy Reglement

Privacy Reglement

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen.

In het Privacyreglement is onder meer beschreven welke persoonsgegevens scholen en het SWV mogen verwerken en onder welke voorwaarden.

De wetgeving Passend Onderwijs en de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormen de basis voor het reglement.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen