Van PO naar VO

Van PO naar VO

Voor alle leerlingen met een ondersteuningsaanvraag die van het primair onderwijs (po) naar het voorgezet onderwijs (vo) gaan, is het van groot belang dat zij vanaf de start op het vo de juiste ondersteuning krijgen, om deze kwetsbare groep leerlingen de beste kansen te kunnen bieden voor hun toekomst.

Om de ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen is een goede overdracht (po-vo) met daarbij onderzoek van groot belang. Middels het Schoolverlatersonderzoek, wordt in beeld gebracht wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn, alsmede de ondersteuningsbehoefte waaraan gewerkt moet worden. Dit schoolverlatersonderzoek kan tevens als startdocument voor het OPP (vo) dienen.

De uitslag van het schoolverlatersonderzoek doet geen uitspraak over de plaatsing van leerlingen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van leerlingen in eerste instantie bij de toelatingscommissies van de reguliere vo-scholen. Zij zullen moeten bepalen of de school voldoende toegerust is om de leerling de benodigde ondersteuning te kunnen bieden of dat zij handelingsverlegen zijn. 

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen