Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

esdal college

Esdal College Boermarkeweg

Bezoekadres:
Angelsloërdijk 13c
7822 HK Emmen

Postadres:
Postbus 2041
7801 CA Emmen

tel.: 088-0009620
e-mail: boermarkeweg@esdalcollege.nl

niveau

 Onderbouw
Mavo, Havo, Cultuurstroom, Sportstroom en Techstroom.

Bovenbouw
Mavo, Mavoplus en Business School.

Als alles goed gaat, kun je zonder gedoe overstappen naar de havo op de locatie Oosterstraat. Kies jij niet voor de cultuur,- sport- of techstroom (met Bèta Challenge Programma)? Dan kun je deelnemen aan de activiteitenstroom op woensdagmiddag. Je kunt dus altijd een onderdeel kiezen dat past bij jouw interesses.

Leerling aantal

+/_ 850 leerlingen

School bestuur

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder
Drs. R.W. (Roland) Zuidema

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo Drenthe 2021  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen