PRO Emmen

Ullevi 22
7825 SE Emmen

niveau

  • Praktijkonderwijs
  • Entree onderwijs Mbo niveau 1

Leerling aantal

+/_ 390 leerlingen

School bestuur

PRO Emmen is een school voor praktijkonderwijs. We bieden meerdere branchegerichte vakopleidingen aan, die worden afgesloten met een vakdiploma of een certificaat. Binnen de school zijn doorstroommogelijkheden naar MBO-1, de Entree opleiding. Wij bieden die opleiding intern aan, in samenwerking met het Drenthe College. Ons doel is om onze leerlingen te begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Het opleidingsprogramma beslaat de volgende domeinen:

- Burgerschap: de leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardig, actieve en respectvolle burger die bewuste keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

- Wonen: de leerling leert zo zelfstandig mogelijk te wonen.

- Werken: de leerling leert zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt, waarbij de leerling beschikt over algemene en vakspecifieke competenties.

- Vrije tijd: de leerling leert bewust met zijn vrije tijd om te gaan. 

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen