Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen van ouders

Mijn kind zit op de basisschool, hoe meld ik mijn kind aan op de middelbare school?

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar de middelbare school.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op de middelbare school, hoe kan ik dit regelen?

De middelbare school is het eerste aanspreekpunt voor vragen over extra ondersteuning. Dit kan de mentor zijn of een zorgcoördinator. De middelbare school kan voor leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is een extra arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe. Voor meer informatie kunt u ook de website van Ouders&Onderwijs bezoeken, een informatiepunt voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Op de website van Ouders&Onderwijs vindt u ook informatie over voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

In verband met een verhuizing zoek ik een nieuwe middelbare school voor mijn kind, hoe meld ik mijn kind aan?

Op deze pagina staan alle scholen van ons samenwerkingsverband. U kunt de websites van de scholen bezoeken voor meer informatie. Om uw kind aan te melden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de middelbare school, geef daarbij aan dat u in verband met een verhuizing uw kind wilt aanmelden.

Zit uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en verhuist u naar de regio van het samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe?

Op de pagina met het overzicht van alle scholen, vindt u ook de VSO-scholen in de regio van ons samenwerkingsverband. Om uw kind aan te melden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de VSO-school.

Wat doet het samenwerkingsverband voor jongeren die thuiszitten?

Het samenwerkingsverband werkt samen met de gemeenten en leerplicht aan het terugdringen van verzuim, uitval en thuiszitten. De school waar de jongere staat ingeschreven is verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Elke school van het samenwerkingsverband kan extra ondersteuning bieden en daarbij de hulp van partners vragen. Dat zijn bijvoorbeeld adviseurs passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband, leerplicht of de jeugdgezondheidszorg. De school en de partners kijken samen naar de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen om zo de best passende ondersteuning op school te bieden of de schoolgang weer op gang te brengen.

Staat uw kind niet ingeschreven op een school, dan kunt u contact opnemen met een leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Heeft u een klacht over een middelbare school? Een klacht of probleem wordt meestal eerst met de school besproken. Als u er met de betrokken leerkracht, mentor of zorgcoördinator niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon, teamleider of directeur van de school. Overweegt u een formele klacht in te dienen, raadpleeg dan de klachtenregeling van de betreffende school of het bestuur waar de school onder valt.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op!

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen