Ondersteuningsplan

Iedereen verdient passend onderwijs!

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs houdt in dat elk kind onderwijs krijgt dat bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden past. Elk kind heeft recht op goed onderwijs ook wanneer hij extra ondersteuning nodig heeft. De scholen hebben hier de verantwoordelijkheid voor. Scholen voor speciaal onderwijs en regulier onderwijs in dezelfde regio werken samen om dit waar te maken. 

De afspraken hierover staan in het ondersteuningsplan 2022-2026. De verkorte publieksversie kun u HIER vinden. 

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen