Schoolverlaters
-onderzoek

Iedereen verdient passend onderwijs!

Voor leerlingen met een ondersteuningsaanvraag die met ingang van augustus 2022 van het Primair Onderwijs naar het Voorgezet Onderwijs gaan, is het van groot belang dat zij vanaf de start op het Voortgezet Onderwijs de juiste ondersteuning krijgen.
 
Om de ondersteuningsbehoefte en het passende niveau van onderwijs vroegtijdig in beeld te brengen, is nader onderzoek belangrijk. Op basis van het schoolverlatersonderzoek wordt beschreven welk niveau van onderwijs het best passend is, wat de belemmerende en bevorderende factoren van een leerling zijn, evenals de ondersteuningsbehoefte waaraan gewerkt moet worden. Dit schoolverlatersonderzoek kan tevens als startdocument voor het OPP binnen de toekomstige VO school dienen. Het schoolverlatersonderzoek wordt uitgevoerd door Cedin.

 

Meld HIER leerlingen aan voor het schoolverlatersonderzoek

Aanmeld en inloggegevens Cedin

Meldt u als school aan bij Cedin.

Inloggen bij Cedin voor onderzoek.

Lees meer over de taken van Cedin.

Bekijk en bezoek onze bijeenkomsten.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder
Drs. R.W. (Roland) Zuidema

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2021  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen