Schoolverlaters
-onderzoek

Iedereen verdient passend onderwijs!

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij leerlingen in groep 8 van de (speciale) basisschool, die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen.
Het schoolverlatersonderzoek wordt uitgevoerd door Cedin. 
Scholen kunnen hun leerlingen aanmelden tot uiterlijk 20 oktober 2023. In september- oktober- november met uitloop december worden leerlingen onderzocht die een VSO of PrO advies hebben gekregen van de basisschool. Dit is dan ook al met ouders gecommuniceerd. In dit onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht en wordt onderbouwd of het schooladvies van de basisschool al dan niet passend is. De bevindingen worden met ouders en school besproken en worden toegevoegd aan de aanvraag voor VSO of PrO. Indien er na terugkoppeling van het schoolverlatersonderzoek een definitief schooladvies PrO/VSO door de basisschool wordt afgegeven, start de basisschool de TLV VSO/PrO-aanvraag op in Indigo PO-VO. De basisschool zorgt voor de zienswijze van ouders, leerling en de eigen school. 

 Meld HIER leerlingen aan voor het schoolverlatersonderzoek

Aanmeld en inloggegevens Cedin

Meldt u als school aan bij Cedin.

Inloggen bij Cedin voor onderzoek.

Lees meer over de taken van Cedin.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen