Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (OPR)

In de OPR zitten ouder(s)/verzorger(s), personeel en leerlingen. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan onder meer de afspraken van het SWV over de (extra) ondersteuning aan de leerlingen en de toewijzing daarvan. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

Wil je contact krijgen met de OPR van ons SWV? Mail dan: : opr@sterkvo-zodrenthe.nl

Het Reglement van de Ondersteuningsplanraad is via deze link te downloaden. Ook kun je het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsstatuut inzien.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen