Over ons

Sterk VO ZO-Drenthe

Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe heeft de rechtsvorm van een Vereniging en is opgericht op 09-07-2020. 

Het SWV bestrijkt de regio Zuidoost-Drenthe met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Westerwolde (vm Vlagtwedde) en Emmen.

Onze gegevens


Naam: SWV VO ZO-Drenthe
Administratief nr.: VO 22-02 U.A. Emmen e.o.
Directeur-bestuurder: Drs. R.W. (Roland) Zuidema
Post- en bezoekadres: Hoenderkamp 22c, 7812 VZ Emmen
Telefoon: 0591-612989

De Front Office medewerker Mw. M.Y. (Marjon) Daalder is te bereiken:
Per telefoon: 0591-612989
Per e-mail: marjon.daalder@sterkvo-zodrenthe.nl

Bestuursverslag & Jaarrekening

Download Ondersteuningsplan 2019-2021 + adden

In het Bestuursverslag 2020 wordt de organisatie van het SWV uitgelegd.
Voor meer informatie kunt u de link Jaarrekening 2020 SWV inzien.

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan 2019-2021 wordt de koers van SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 beschreven. De wet op Passend onderwijs is hierbij het referentiekader. Vanaf 1 augustus 2014 werken we met een vierjarig ondersteuningsplan en een meerjarenbegroting.

Het Ondersteuningsplan kunt u via de link SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 – Ondersteuningsplan 2019-2021 inzien.

Ondersteuningsplanraad

De OPR zitten ouder(s)/verzorger(s), personeel en leerlingen. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan onder meer de afspraken van het SWV over de (extra) ondersteuning aan de leerlingen en de toewijzing daarvan. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

U kunt contact krijgen met de OPR van ons SWV via het mailadres: opr@swvzodrenthe.nl

Het Reglement van de Ondersteuningsplanraad is via deze link te downloaden.

Zo regulier mogelijk

Binnen het SWV zijn vanaf januari 2017 financiële middelen vrijgemaakt voor m.n. de VO-scholen om Steunpunten (Trajectgroep, Maatwerk(klas), Pluspunt, Pitstop e.d.) binnen de eigen school te realiseren ten einde zo goed en professioneel mogelijk in te kunnen gaan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een meer complexere ondersteuningsvraag.

Privacy Reglement

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen.

In de link Privacyreglement is onder meer beschreven welke persoonsgegevens scholen en het SWV mogen verwerken en onder welke voorwaarden.

De wetgeving Passend Onderwijs en de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormen de basis voor het reglement.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder
Drs. R.W. (Roland) Zuidema

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2021  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen