Over Ons

Sterk VO ZO-Drenthe

In het samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere VO-scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in een regio samen. Voor Sterk VO Zuidoost-Drenthe is de regio de gemeentes Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Westerwolde (Ter Apel).

De schoolbesturen hebben een gedeelde missie: zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere leerling op een zo regulier mogelijke school.

Alle VO-scholen doen mee. Dat maakt het samenwerkingsverband een krachtige netwerkorganisatie. Die scholen, schoolbesturen, gemeente en jeugdhulp in de regio verbindt. Om ons samen in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Het liefst zoveel mogelijk binnen het regulier voortgezet onderwijs.  

Bestuursverslag & Jaarrekening

In het Jaarverslag 2022 leggen we bestuurlijke verantwoording af over het gevoerde beleid en de verschillende ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Je vindt hierin ook de jaarrekening. 

Waar ben je naar op zoek? Laat ons helpen!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen