CvA

Onze Commisie van Arrangeren

De CvA (Commisie van Arrangeren) is een orgaan dat namens het bestuur van het SWV de wettelijke taken uitvoert t.a.v. het arrangeren met de bijbehorende “verplichte” Arrangementen: TLV’s PrO, Cluster 3 of Cluster 4. Tevens adviseert de CvA het SWV als geheel dan wel de afzonderlijke scholen rondom de toepassing van de Flexibele Arrangementen. Aangezien de CvA handelt namens het bestuur van het SWV, is het verantwoord in verband met de onafhankelijke rol, dat de directeur van het SWV ook technisch voorzitter is van de CvA. 

Samenstelling van de CvA

Per 01-08-2017 is de Commissie als volgt samengesteld:

directeur SWV, technisch voorzitter;
lid, namens het VO;
lid, namens het PrO;
lid, namens het SWV
lid, namens Cluster 3, orthopedagoog/generalist of GZ psycholoog;
lid, namens Cluster 4, orthopedagoog/ generalist of GZ psycholoog.

 

NB: Op afroep kunnen externe deskundigen (waaronder jeugdarts) deel uitmaken van de Commissie.
NB: De CvA wordt ondersteund door een Front Office medewerker.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen