Commissie van Advies

Commissie van Advies

We noemen deze commissie kortweg CvA. De CvA beoordeelt de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). En geeft dan een advies aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Sterk VO Zuidoost-Drenthe.

De CvA wordt weer geadviseerd door 2 onafhankelijk deskundigen. Zo is dat geregeld in de wet. Dan weet je zeker dat er goed wordt gekeken wat het beste is. Is iedereen het er over eens dat een leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs? Of het praktijkonderwijs? Dan adviseert de CvA positief over de toekenning van de TLV. En besluit de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband dat de TLV wordt toegekend. De CvA kan ook het samenwerkingsverband of afzonderlijke scholen adviseren om flexibele arrangementen in te zetten.  

De Commissie van Advies vergadert regelmatig. Komt de CvA er nog niet goed uit? Dan kan zij een beroep op aanvullende deskundigheid. Bijvoorbeeld een jeugdarts. Of de adviseur passend onderwijs. Of een onafhankelijke orthopedagoog.
De CvA wordt ondersteund door een medewerker van Sterk VO, om alles administratief goed af te handelen.

De Commisie van Advies

Een hele mond vol. Daarom noemen we deze commissie kortweg CvA. De CvA beoordeelt de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

het SWV zich moet laten adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen aan PRO of VSO. Twee deskundigen dienen hiertoe advies te geven.

De CvA wordt weer geadviseerd door 2 onafhankelijk deskundigen. Zo is dat geregeld in de wet. Is iedereen het er over eens dat je toelaatbaar bent tot het voortgezet speciaal onderwijs? Of het praktijkonderwijs? Dan adviseert de CvA positief over de toekenning van de TLV. En besluit de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband dat de TLV wordt toegekend. 

De CvA kan ook het samenwerkingsverband of afzonderlijke scholen adviseren om flexibele arrangementen in te zetten.  

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen