Voor professionals

Het is weer zover!
Op 9 oktober 2024 is er een themabijeenkomst van het Sterk VO ZO-Drenthe, samen met SWV2202 PO.

Iedereen doet mee. Jij ook? Meld je dan aan!

Het programma

Wat is er te doen?

De start is voor de professionals op meer strategisch niveau. Zoals bestuurders, schoolleiders, ondersteuningsteams, teamleiders, beleidsmakers, ondersteuningscoördinatoren, intern begeleiders, ketenpartners uit jeugdhulp, gemeente en leerplicht. Na 14.00 uur kun je nog even napraten.

Programma strategisch

Vanaf 15.00 uur zijn er twee rondes werksessies. Speciaal voor de professionals in en om de school. Bijvoorbeeld onderwijzend personeel. Maar ook ondersteunend personeel, jeugdhulp in de klas en schoolmaatschappelijk werkers. De werksessies gaan over het versterken van de context. Een rijke en betekenisvolle leer- en ontwikkelomgeving. En dan praktisch en concreet. Zodat je er de volgende dag al iets mee kunt!

Uitnodiging professionals in en om de schoolDe locatie is tot 15.00 uur in het stadion van FC Emmen. Vanaf 15.00 uur zijn de werksessies in PrO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE in Emmen. Vanaf het stadion wandel je in 3 minuten naar PrO.
Meld je direct aan!!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen